Hoa Sen Vàng

20
266

Golden lotus-New Supplier Entry – Trakblaze Pty., Ltd. (Australia)Trakblaze Pty., Ltd. (Australia)

Trakblaze Global is a Rail, Mining and Road weighing systems company with over 85 years experience in research, development, design, manufacturing, servicing of train weighing, off road mining haul truck, transport truck and vehicle scales worldwide.

In 2001 Trakblaze was the first company globally to achieve high speed train weighing up to 85kmh Govt. trade approved.

Bạn mong muốn tìm kiếm cân công nghiệp chính hãng chất lượng cao hay cân điện tử giá rẻ, hãy cho Hoa sen vàng biết và nhận sự tư vấn nhiệt tình-chu đáo, sản phẩm đều có giá trị và đặc tính riêng của chúng … hãy Gọi ngay : 028 3511 7799 (kinh doanh) hoặc truy cập website: https://hoasenvang.com.vn/shops/ (sản phẩm)

With over 300 train and truck weighing systems installed worldwide, Trakblaze has become the leader in train and truck weighing systems.

Main Products/Services:

Mobile Train Weighing, High / Medium / Low Speed Train Weighing Systems, Mining Haul / Dump Truck Weighing (In-Motion & Static), Truck Weighing Solutions, Mobile Truck Weighing, Bogie Test Press Solutions, Bicycle & Pedestrian Management Systems., etc.

Contact details:

Address: Trakblaze Pty., Ltd., 5 Sara Grove, 3012 Tottenham, Australia.

Phone: +61 3 9318 9277

FAX: +61 3 9318 9533

Website: http://trakblaze.com

Email address: supplieremail@supplieremail.com

Social Network Profiles:

https://www.facebook.com/trakblaze

https://twitter.com/trakblaze

Cân điện tử Hoa sen vàng – Golden Lotus Measuring Equipment

Other Articles from Trakblaze Pty., Ltd. (Australia)

© Trakblaze Pty., Ltd. (Australia) / International Weighing Review / blog.hoasenvang.com.vn


* Thiết bị hiển thị đo lường

Can dien tu Dini Argeo hoa sen vang
Hello there !

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.