Hoa Sen Vàng

20
275

Golden lotus-New Supplier Entry – Baumann Packaging Systems Pty., Ltd. (Australia)Baumann Packaging Systems Pty., Ltd. (Australia)

Baumann specializes in the packaging and sealing of a range of food and industrial products. Baumann serves a range of industries including dairy packaging, fresh produce packaging, pasta packing, dehydrated food packing, meat and seafood packing.

Main Products/Services:

Packaging Machinery (End of Line Packaging), Etc.

Bạn mong muốn tìm kiếm cân công nghiệp chính hãng chất lượng cao hay cân điện tử giá rẻ, hãy cho Hoa sen vàng biết và nhận sự tư vấn nhiệt tình-chu đáo, sản phẩm đều có giá trị và đặc tính riêng của chúng … hãy Gọi ngay : 028 3511 7799 (kinh doanh) hoặc truy cập website: https://hoasenvang.com.vn/shops/ (sản phẩm)

Contact details:

Address: Baumann Packaging Systems Pty., Ltd., 8 Powys CTT, Castle Hill NSW 2154, Australia.

Phone: 02 9940 66 11

FAX: 02 86777374

Website: http://www.baumann-industries.com

Email address: supplieremail@supplieremail.com

Social Network Profiles:

https://www.linkedin.com/company/928656

https://www.facebook.com/baumannpackagingsystems

Cân điện tử Hoa sen vàng – Golden Lotus Measuring Equipment

Other Articles from Baumann Packaging Systems Pty., Ltd. (Australia)

© Baumann Packaging Systems Pty., Ltd. (Australia) / International Weighing Review / blog.hoasenvang.com.vn


* Thiết bị hiển thị đo lường

Can dien tu Dini Argeo hoa sen vang
Hello there !