Tag "Đại cương về áp suất"

Đại cương về áp suất

access_time4 years ago

Đại cương về áp suất 1/. Khái niệm áp suất Áp suất = Lực tác dụng/ Diện tích à P = F/S Với điều kiện F được

menu
menu
Hello there ! Chào mừng năm mới 2019 Golden Lotus M.E.C
Hello. Add your message here.