Hoa Sen Vàng

10
170

Golden lotus-New Supplier Entry – Bdcom (Spain)Bdcom (Spain)

Since 1993 BDcom is an experienced company in the sector of weighing, with an extensive catalog of weighing electronics. Company leader in Internet sales in Spain.

Main Products/Services:

Price Computing Scales, Counting Scales, Weighing Scales, Precision Balances, Crane Scales, Platform Scales, Jewelry Scales, Laboratory Scales, Basic Scales, Etc.

Bạn mong muốn tìm kiếm cân công nghiệp chính hãng chất lượng cao hay cân điện tử giá rẻ, hãy cho Hoa sen vàng biết và nhận sự tư vấn nhiệt tình-chu đáo, sản phẩm đều có giá trị và đặc tính riêng của chúng … hãy Gọi ngay : 028 3511 7799 (kinh doanh) hoặc truy cập website: https://hoasenvang.com.vn/shops/ (2023)

Contact details:

Address: Bdcom, C/Santa Clara 1B, 06300 Zafra, Spain.

Phone: 0034924553507

FAX: 0034924553507

Website: http://www.balanzasdigitales.com

Email address: info@balanzasdigitales.com

Social Network Profiles:

https://www.facebook.com/balanzasdigitales

https://twitter.com/balanzas

https://www.linkedin.com/company/bdcom—balanzas-digitales–

https://www.youtube.com/user/balanzasdigitales

Can dien tu Hoa sen vàng – Golden Lotus Measuring Equipment

Other Articles from Bdcom (Spain)

© Bdcom (Spain) / International Weighing Review / blog.hoasenvang.com.vn

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Yêu cầu
báo giá