Tin tiêu chuẩn đo lường

Sướng như ở Việt Nam

access_time4 years ago

Sáng tập thể dục xong Về tắm nước nóng, xem diễn biến ngoại giao Trung – Nhật rồi làm suất đồ ăn nhanh và tới

Đại cương về áp suất

access_time4 years ago

Đại cương về áp suất 1/. Khái niệm áp suất Áp suất = Lực tác dụng/ Diện tích à P = F/S Với điều kiện F được

Đại cương đo độ cứng

access_time4 years ago

Đại cương về đo lường độ cứng Hardness Testing Độ cứng là một chỉ tiêu quan trọng trong cơ khí, liên quan chặt chẽ đến

Tìm hiểu về Panme

access_time4 years ago

Dụng cụ đo kiểu panme là loại dụng cụ đo sử dụng bộ truyền động vítme-đaiốc để tạo chuyển động đo. Đầu đo động được

Phương pháp hiệu chuẩn quả cân

access_time4 years ago

Chương I. Vấn đề chung 1.1.        Khái niệm về khối lượng, trọng lượng –     Khối lượng của một vật là lượng vật chất chứa trong vật đó.

menu
menu
Hello there ! Chào mừng năm mới 2019 Golden Lotus M.E.C
Hello. Add your message here.